Om

Ansvariga för bloggen:

Emma Karin Berdenius, skolbibliotekarie

Bodil Karlsson Ejwertz, lärare

  • Syftet med vår blogg är att utveckla användningen av Internet i skolarbetet i allmänhet och när det gäller läsning av skönlitteratur i synnerhet. Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper i att använda Internet för att publicera innehåll och sprida meningsfulla budskap.
  • Den pedagogiska kopplingen – Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läro/kurs-planen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen elever/lärare
    • Webbpublicering innebär att eleverna lär sig hantera minst ett webbpubliceringsverktyg och att skriva webbanpassat.
    • De får även kännedom om upphovsrätt, källkritik, yttrandefrihet och integritet på nätet.
  • Upphovsrätt – Vi publicerar eget material. För allt material som vi har producerat själva gäller licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika. Den… ”innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån ditt. Så länge de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras  under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens.” Om vi använder oss av bilder eller material från andra upphovsmän så gör vi det med tillstånd eller använder oss av sidor med fria bilder.
  • Allt som publiceras på bloggen går först till oss som är bloggansvariga. Vi läser igenom och godkänner innan det läggs ut.

image

kommun_logo